maandag 18 april 2011

Nieuwe site “Alles over onregelmatig werk”.

Werken in ploegendienst heeft sociale en fysieke gevolgen. Met name de fysieke gevolgen zijn onderbelicht. FNV en Menzis brengen hierin verandering door gerichte informatie en adviezen te geven aan ploegendienstwerkers over gezond eten, slapen en bewegen. 

Alles is terug te vinden op www.allesoveronregelmatigwerk.nl

 De site bevat tips voor een gezond eten, slapen en bewegen bij ploegendienst.

Er is de mogelijkheid om concrete zelfhulpprogramma’s over eten, slapen en bewegen te bekijken en te volgen.

En je kunt een roostertest doen. Op basis van een korte vragenlijst krijg je een kort advies en tips voor je levensstijl in relatie tot je rooster.

Er is een nieuwspagina en de mogelijkheid om je op te geven voor de nieuwsbrief.


Hierbij alvast een filmpje met enkele voeding tips:

woensdag 13 april 2011

Kaderleden in Goes willen meer weten over TRIO banen.

13 april 2011 verzorgt het Team Arbeidstijden van FNV Bondgenoten en Alexander van Eekelen van Circadian Nederland een inleiding over de fysieke gevolgen van ploegendienst. Een grote groep kaderleden is in Goes bijeen. 

Veel aandacht voor de impact van nachtdiensten op je eet- en slaapritme en de mogelijkheden om daar  wat aan te doen. Aparte aandacht wordt besteed aan TRIO BANEN als mogelijke oplossing voor de duurzame inzetbaarheid van de ouder wordende ploegendienst medewerker.

Triobanen biedt aan oudere ploegenwerkers de mogelijkheid om 2/3 van hun werktijd te gaan werken. In bijvoorbeeld een 5 ploegendienst is dat dus 22,4 uur gemiddeld per week. De beloning daalt naar 85% van het oude salaris inclusief toeslag.

Door korter te werken kan de ouder wordende ploegendienst werknemer langer fit en gezond aan het werk blijven, terwijl hij/zij toch in de nachtdienst blijft werken. Triobanen zorgen voor minder nachtdiensten en meer hersteltijd door drastische arbeidsduurverkorting. 

Om het gat tussen 66,7% en 85% te dichten wordt gebruik gemaakt van een verschillende bronnen:
-          De in de CAO bestaande ouderenregelingen: zoals ouderendagen, kwartaaldagen (in andere CAO’s kunnen dat kunnen dat andere regelingen zijn, maar ook op geld gewaardeerde specifieke rechten en afbouwregelingen voor ouderen)
-          De triobaner wordt gevraagd de vakantie van de 2 collega triobaner op te vangen door voor die periode weer even full time te werken
-          Een klein stukje pensioen wordt naar voren gehaald. Het effect hiervan hangt af van de kwaliteit van de pensioenvoorziening (die is bij PPG heel goed), maar kan kan worden gerepareerd door een korte periode langer door te werken

Werknemers hebben een aantal keuzemogelijkheden:
-          Het moment van gebruik maken; het kan vanaf 55 maar kan ook later
-          De verhouding tussen het loon tijdens hun triobaan/de lengte van de periode langer doorwerken/de hoogte van hun resterende pensioen kan naar persoonlijke voorkeur en omstandigheden worden gekozen
-          Ze kunnen ook voor duobanen kiezen, uiteraard met andere financiele gevolgen en voorwaarden
  
Zie ook bijgaande video waarin het concep Triobanen wordt toegelicht.


woensdag 6 april 2011

Case week 14: 4 weekendiensten erbij kan niet volgens de ATW.

Het bedrijf ECNIRP ziet kansen om na de tsunami een deel van de Japanse markt op te pakken. De Japanse concurrenten hebben wel wat anders te doen, en de een zijn brood….

Het bedrijf stelt voor om bovenop de normale drie ploegendienst nog extra 4 diensten te plannen. De ploegen gaan dan het volgende rooster lopen.

Rooster
zo
ma
di
wo
do
vr
za
week 1
N
N
N
N
N
N
x
week 2
M
M
M
M
M
M
x
week 3
O
O
O
O
O
O
O
week 4
N
N
N
N
N
N
x
Week 5
M
M
M
M
M
M
x
week 6
O
O
O
O
O
O
O
week 7
N
N
N
N
N
N
x
week 8
M
M
M
M
M
M
x
week 9
O
O
O
O
O
O
O

Een loeizwaar rooster, zeker gezien het aantal nachtdiensten dat men moet werken. Gelukkig is het rooster niet mogelijk volgens de Arbeidstijdenwet.

Twee normen worden overtreden:

Artikel 5:5
1.De werkgever organiseert de arbeid zodanig, dat de jeugdige werknemer een onafgebroken rusttijd heeft van ten minste 36 uren in elke aaneengesloten periode van 7 maal 24 uren.
2.De werkgever organiseert de arbeid zodanig, dat de werknemer van 18 jaar of ouder een onafgebroken rusttijd heeft van ten minste:
a.36 uren in elke aaneengesloten periode van 7 maal 24 uren, of
b.72 uren in elke aaneengesloten periode van 14 maal 24 uren, welke rusttijd kan worden gesplitst in onafgebroken rustperioden van elk ten minste 32 uren.
3.De in het eerste of tweede lid bedoelde periode vangt aan op het eerste tijdstip van de dag, waarop de werknemer arbeid verricht.

Artikel 5:8
2.In elke periode van 16 aaneengesloten weken waarin een werknemer 16 of meer malen arbeid in een nachtdienst verricht organiseert de werkgever, in afwijking van artikel 5:7, tweede lid, onderdeel c, de arbeid zodanig dat ten hoogste gemiddeld 40 uren per week arbeid wordt verricht in die periode van 16 aaneengesloten weken.

In bijgaande figuur is de rusttijd per week bekeken.
Rooster
zo
ma
di
wo
do
vr
za
rust
week 1
N
N
N
N
N
N
x
32
week 2
M
M
M
M
M
M
x
40
week 3
O
O
O
O
O
O
O
32
week 4
N
N
N
N
N
N
x
32
Week 5
M
M
M
M
M
M
x
40
week 6
O
O
O
O
O
O
O
32
week 7
N
N
N
N
N
N
x
32
week 8
M
M
M
M
M
M
x
40
week 9
O
O
O
O
O
O
O
32

In week 3 en week 4 zit maar 64 uur wekelijkse rust. Dat is ook het geval voor week 6 en 7.

Ook is de gemiddelde arbeidsduur uitgerekend.
Rooster
arbeidsduur
week 1
42
week 2
42
week 3
49
week 4
42
Week 5
42
week 6
49
week 7
42
week 8
42
week 9
49

44,33

De vereiste gemiddelde arbeidsduur 7 weken voor en 7 weken na de roosterperiode van 9 weken bedraagt dan 34,42 uur. In de periode voor de verlenging van de werktijd is er echter gewoon 40 uur gewerkt. Daarmee wordt de norm voor de gemiddelde werkweek in roosters met nachtdiensten overtreden,