maandag 4 april 2011

Vraag van Andre Haan aan @FNV_Arbeidstijd: Mijn baas vindt 5 ploegen maar niets. We werken korten en kosten meer. Hoe overtuig ik hem van de noodzaak?


Antwoord van @FNV_Arbeidstijd:

Het verlengen van de bedrijfstijd naar 7 dagen per week 24 uur per dag heeft grote economische voordelen voor een werkgever. Vaste lasten, zoals machines, gebouwen, etc.. worden over meer dagen verspreid. En er worden meer producten geproduceerd en verkocht. Je baas verdient dus flink aan 5 ploegen anders zou hij nooit volcontinu gaan produceren.

De toeslag in tijd en geld is er niet voor niks.

Roosters in volcontinu zijn veelal gebaseerd op 5 ploegen. De beschikbare bedrijfstijd van 168 uur moet verdeeld worden over 5 ploegen. Elke ploeg gaat dus 33,6 uur werken. Met een gemiddelde arbeidsduur van 33,6 uur zijn overzichtelijke roosters te maken. Belangrijker is dat de hoeveelheid nachtdiensten en weekenddiensten worden beperkt.

Weekenddiensten verstoren het sociale leven drastisch. In een 5 ploegendienst zijn altijd 3 ploegen elke weekend aan het werk. Dit heeft grote gevolgen voor het sociale leven van de ploegendienstwerker en zijn omgeving. In elke levensfase zijn deze gevolgen weer anders.

Nachtdiensten zijn gevaarlijk.  Door de verstoring van het natuurlijke bioritme ontstaan onmiddellijke veiligheidsrisico. De alertheid tijdens en vlak na de nachtdiensten is aanzienlijk minder. Ter vergelijking, de alertheid die gemeten wordt na een eerste nachtdienst is vergelijkbaar met de alertheid van iemand die het wettelijke maximum promillage alcohol in zijn bloed heeft. Na een nachtdienst gaan werknemers letterlijk dronken van vermoeidheid naar huis.

Nachtdiensten zijn zeer belastend voor de gezondheid. Op langere termijn leidt de verstoring van het bioritme tot gezondheidsklachten. Ploegendienstwerkers lopen  bijvoorbeeld 40% hogere kans op hart en vaatziekten.

Tegenover de sociale en lichamelijke risico's plaatsen we - ter compensatie - een toeslag. Voor volcontinuwerkers bestaat deze toeslag uit tijd EN geld. Hoewel het roostertechnisch mogelijk is om volcontinu roosters te maken met een hogere werkweek dan 33,6 uur, wordt veelal gekozen voor de standaardoplossing. 33,6 uur werken met een voltijdssalaris. Een deel van de compensatie bestaat dus uit uren die niet gewerkt worden maar wel worden betaald.  De 5 ploegentoeslag bestaat daarmee uit geld en tijd.

In volcontinu roosters met een hogere arbeidsduur dan 33,6 uur zal de toeslag dan ook hoger gaan uitvallen. Het aantal nachtdiensten en weekenddiensten gaan vervolgens toenemen. Dat is vanuit sociaal en fysiek oogpunt een slechter rooster.

Kijk voor meer informatie op www.allesoveronregelmatigwerk.nl (vanaf 7 april live) of op de kadersite van FNV Bondgenoten: www. kadersite.nl dossier nachtarbeid.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten