maandag 9 mei 2011

Met een aangepaste bezetting gaan produceren in de nacht en in het weekend.

Een aparte fabriek in ons bedrijf ECNIRP produceert in een drieploegendienst.
Er zijn echter mogelijkheden om de productie op te voeren. Er is ruimte op de markt en er zijn grondstoffen genoeg.

Uitgangspunt is om de sociale en fysieke gevolgen voor de betrokken werknemers te beperken. Procestechnisch is het mogelijk om de productie gedurende de ochtend en middagdienst op te voeren en tegelijkertijd in de nacht minder mensen in te zetten. Dezelfde oplossing kan voor het weekend gelden. Minder mensen in het weekend inzetten.

Deze visie levert de volgende bezettingseis op:In eerste instantie heeft het afdelingsmanagement een  4 ploegendienstrooster gemaakt. Het is een ingewikkeld en rommelig rooster en heeft weinig draagvlak onder het personeel
In stappen is een eenvoudiger rooster ontwikkeld:


Stap 1: eerst dekken we via een normaal standaardrooster de minimale bezetting in de nacht af. Het betreft een zogenaamd 2-2-2 roostervariant, reeds bekend in het bedrijf.
In dit rooster draaien 5 ploegen van 3 man. Daarmee wordt het bezettingsplaatje aangepast.
In elke dienst zijn dus al 3 mensen aanwezig vanuit dit 5 ploegenrooster.

De bezetting die daarna nog overblijft bedraagt het volgende:Stap 2: Deze bezettingseis is te vereenvoudigen door alle data te delen door 9. Dat levert dan de volgende bezetting op:Dit vereenvoudigde schema telt dus 24 diensten die we moeten afdekken. In totaal dus 24 diensten maal 8 uur is 192 uur. Een fulltime arbeidsplaats is volgens de CAO 38 uur gemiddeld per week. Dat betekent dat er per ploeg steeds 38 uur per week gemiddeld gewerkt worden. Als we 192 uur moeten afdekken dan kan dat met 192/38 = 5,05 ploegen van 9 man. Dus we moeten een roosterschema maken voor 5 ploegen.


Stap 3: De eerste oplossing is een rooster waarin er 7 dagen per week door 5 ploegen in ochtend en middagdienst gewerkt wordt. Bijvoorbeeld in het volgende schema:
Stap 4: Een andere oplossing is ook mogelijk. Het is mogelijk om een standaard twee ploegendienst te maken met twee ploegen van 9 man en een drieweeks-rooster van 3 ploegen met 9 man.Konklusie:
Het oorspronkelijke 4 ploegendienst rooster is nu uit elkaar getrokken in 3 verschillende roosters:
-         een standaard 5 ploegendienst
-         een standaard 2 ploegendienst
-         een aangepast 2 ploegendienst over 7 dagen.

Daardoor ontstaan meer keuzemogelijkheden voor werknemers terwijl de bezettingseis toch is afgedekt.. Als je bijvoorbeeld niet in de nacht en/of in het weekend wil werken, dan kun je kiezen voor de twee ploegendienst..

1 opmerking:

  1. Mooie analyse! Één opmerking: wel een risico op overtreden van de wekelijkse rusttijd bepaling in de 2 ploegendienst over 7 dagen. Week 1 tussen Do M en Za O is precies een blok van 32 uur, iets langer blijven op Do betekent dus direct compenseren!

    BeantwoordenVerwijderen